Sjömanskap: "Illustrerat Sjömanskap" är en lättillgänglig och genomillustrerad handbok om tågvirke och knopar, hamnmanövrering och ankring. - Dedekam Design
ORCA-LOGO
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
Spacer
COVER SJOMANSKAP
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
Spacer
TITTEL SJOMANSKAP DD-LOGO GOLD
Spacer
Spacer
Illustrerat sjömanskap är en lättillgänglig och praktiskt illustrerad handbok om tågvirke och knopar, hamnmanövrering och ankring.  Den  lättfattliga  texten  och  de  133  unika  och
pedagogiska  fyrfärgsillustrationerna täcker det mesta av praktiskt sjömanskap som du bör känna till för att kunna framföra din båt på ett säkert sätt så att du kan njuta av färden.

Boken är uppdelad i tre delar. Den första delen bjuder på en genomgång av de mest användbara knoparna samt tågvirke, taglingar, surrningar och splitsning. I nästa del lär du dig manövrera båten in och ut ur trånga hamnar samt olika sätt att förtöja säkert. Och i den tredje och avslutande delen går författaren igenom nödvändig ankringsutrustning och ankringsteknik i en mängd olika situationer.                      Beställa : Bokförlaget Sjöbris         bokus.com

Spacer
Spacer
Spacer Spacer Spacer
Spacer
Spacer
Copyright © Dedekam Design 1997-2018     Kontakt: MIDAS-LOGO
Spacer