Astronavigasjon - En enkel innføring i bruk av sekstant fra Dedekam Design
ORCA-LOGO
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
Spacer
OMSLAG ASTRONAVIGASJON
Spacer

TITTEL ASTRONAVIGASJON DD-LOGO GOLD
ISBN 978-8291443-12-6

Astronavigasjon er et rikt illustret hefte som lærer deg å bruke en sekstant på en meget
enkel måte. Du lærer også hvordan du kan benytte sol og stjerner til å finne posisjonen
din ute på det åpne hav. NB! Innholdet i Astronavigasjon dekkes av siste del i boken
"Illustrert Navigasjon"
.

E-bok versjon: (ePub for iPad)

Astronavigasjon - Ivar Dedekam

Klikk på logo for å bestille eBok direkte fra Apple iBookstore.

Copyright © Dedekam Design 1997-2018     Kontakt MIDAS-LOGO
Spacer