Navigering: "Illustrerad Navigation" - Handbok i tradisjonell, elektronisk og astronomisk navigation - Dedekam Design
Spacer
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
BÅTBILD
Spacer
COVER NAVIGATION
Spacer*
Spacer
TITTEL ILL. NAVIGATION DD-LOGO GOLD
Spacer
Spacer
En praktisk och rikligt illustrerad handbok vilken på ett  koncentrerat och  systematiskt sätt lär ut kustnavigering(traditionell navigering), elektronisk navigering med hjälp av GPS, sjökortsplotter och radar samt astronomisk navigering med hjälp av sextant och tabeller. Den  pedagogiska texten får hjälp av mer än 120 färgillustrationer gjorda med den senaste grafiken vilket avsevärt underlättar förståelsen för ämnet.

Med den  här  boken  vill  jag  ge  dig  en  inblick i  traditionell,  elektronisk  och   astronomisk  navigation - det siste vill säga hur du använder solen, stjärnorna och månen för att bestämma din  position ute på havet. Den sista delen i boken är med andra ord avsedd för dig som vill ta hjälp av  himlakropparna och  forna  tiders kunskaper för att hitta på havet.
Det ger också ökad säkerhet att kunna navigera med hjälp av sextant, tabeller och klocka om strömproblem, funktionsfel eller annat gör att du inte kan förlita dig på de två andra navigationsmetoderna.

Oavsett navigationsmetod bör alla som färdas på sjö n behärska ett minimum av traditionell navigation för att undvika allvarliga navigeringsmisstag och haverier. Det händer alltför ofta att grundstötningar eller förlisningar förklaras med att det elektroniska navigationssystemet brutit samman eller använts på fel sätt. Dessa olyckor hade ofta kunnat  undvikas med lite  elementära kunskaper i traditionell navigation!

För det första kan du med hjälp av enkla  metoder, som  krysspejling  och  observation av sjömärken tillsammans med sjökortet, navigera säkert om du ser till att ha lite marginaler. För det andra blir det mycket lättare att upptäcka felaktiga inställningar eller systemfel i det elektroniska systemet om du behärskar grunderna i traditionell navigation. Att lägga in goda marginaler (större avstånd till faror) är inom rimliga gränser alltid gott sjömanskap.                   

Vi behöver en ny distributör för den här boken !

Spacer
Spacer
Spacer Spacer
Spacer
Spacer
Copyright © Dedekam Design 1997-2023 Kontakt: MIDAS-LOGO
Spacer